Becsengettek, beharangoztak. Ünnepelni jöttünk ma a dunaszerdahelyi Szent György Plébániatemplomba, egy újabb tanévnyitóra igyekeztek ma kicsik és nagyok egyaránt. Egy új tanév veszi kezdetét, egy reményekkel, tervekkel, tenni akarással teli.
Jöjj, Szentlélek Úristen!-énekeltük ma közösen kezdőénekként, ezzel is kifejezve, hogy kérjük a bennünket szerető Jóisten áldását a 2023/24-es tanévre.
Az új tanév a világ felfedezésének nagy kalandjaira hív, legyünk hát készek hasznosan eltölteni az időt. Mi, emberek képesek vagyunk formálni és alakítani ezt a világot, de ehhez meg kell tanulni felelősséggel megélni a mindennapjainkat.
Ma több ezer diáknak és pedagógusnak elkezdődik, illetve folytatódik valami. Egy út az, amin egyesek szorongva, izgatottan indulnak el, mások magabiztosan, bátran lépegetnek tovább. Útközben rengeteg minden történik: ismeretszerzés, tapasztalás, felfedezés, megmérettetés, siker, kudarc, élmények megélése, önmagunk megismerése. Napról napra önállósodva megtanuljuk, hogy tetteinknek következményei vannak, felelősek vagyunk magunkért és másokért is, időnként örömkönnyeket hullatunk, máskor a bánat könnyei erednek el, de tudnunk kell, hogy sohasem vagyunk egyedül, hiszen egy csapat vagyunk.
Az előttünk álló tanévhez kérjük a Jóisten gazdag kegyelmét, hogy tudjunk erőt meríteni abból a közösségből, amelyhez tartozunk. Adja a Mindenható, hogy az új tanévben tanárok, szülők és gyermekek együtt bízzák rád az életüket.
Az előttünk álló tanévhez kívánunk sok kitartást, szorgalmat, türelmet, egészséget és megannyi örömteli pillanatot!

Lelki gyakorlat gróf Esterházy János, Isten szolgája zarándokhelyén, 2023.08.22-24.

Embernek lenni!
Csak embernek lenni, semmi egyébnek,
De annak egésznek, épnek,
Föld-szülte földnek
És Isten-lehelte szépnek.
(Sík Sándor)

Az egyházi iskola kollektívája élményekben gazdag szünidőt kíván! Mindnyájatoknak tartalmas vakációt, kellemes időtöltést, erőt, egészséget és Isten áldását kívánjuk! Vigyázzatok magatokra, hogy szeptemberben mindenkivel újra találkozhassunk!


Eljött a sokak számára várt pillanat, lezárul egy újabb tanév. Szeptemberben, amikor megkezdődött ez a tanév, még mindenki nagy lelkesedéssel, új tervekkel indult. Most itt a tanévzáró, visszatekintünk, számadást készítünk és értékelünk. Azt mondják, az életet csak előre lehet élni, de csak visszafelé lehet megérteni…


Ma a dunaszerdahelyi Szent György templomban az egyházi alapiskola és óvoda diákjai összegyűltek, hogy hálát adjanak a 2022/2023-as tanév minden sikeréért és a nehézségekben kapott kegyelmekért, valamint hálás köszönetüket fejezték ki a Gondviselőnek.
Sok-sok munka, küzdés, siker, öröm és olykor bánat is ért minket a lassan magunk mögött hagyott tanévben, de mindenképpen hálásnak kell lennünk minden megélt percéért. Hálásnak azért, hogy együtt dolgozhattunk, gyarapodhattunk a jóban és a tudásban, ahogyan a Szentírás is fogalmaz “növekedhettünk bölcsességben és szeretetben Isten és embertársaink előtt”.
Nem vitás, mindannyiunkra ráfér egy kis pihenés, tanárra, tanulóra és minden iskolai munkát segítő dolgozóra. Álljon itt néhány jó tanács a szünidőre, valamint egy tanév végi áldás, amit szívből kívánunk mindnyájatoknak:

Az Úr

áldjon meg benneteket,

akik most várakozással

tekintetek a szünidő

derűs, szép napjai elé,

akik most igazán

fellélegezhettek

egy hosszú, feladatokkal teli

tanév végén,

akik szabad lélekkel és hálás

szívvel

indultok új kalandok,

izgalmas élmények felé.

Az Úr erősítsen meg benneteket,

akik most igazán fáradtnak

érzitek magatokat

a megmérettetések terhe után,

és új erőre vártok.

Az Úr

ajándékozzon meg titeket

a nyáridő alatt

a pihenés gondtalan élményével,

a körülöttetek lüktető élet

örömével,

barátokkal, társakkal,

igaz szavakkal azoktól,

akik fontosak nektek,

és sok-sok megerősítő,

gazdagító találkozással.

(Varga Gyöngyi: Áldás a tanév végén)

Tartsatok ki a még hátralévő napokban, aztán vidám és Istentől áldott, pihentető szünidőt kívánunk mindenkinek!