Igeliturgia keretében hallgattuk Isten Igéjét az egyházi iskolában. A gyermekek osztályfőnökeikkel az osztályokban hallhatták a napi Igét. Bekapcsolódtak a válaszokba és énekeltek közismert énekeket: Ez az a nap…, Minden mi él…., Add a kezed…  Szép lelki élmény volt.

Szent Mónika emléknapján lelki napon vettünk részt az egyházi iskolában. A program szentmisével kezdődött, melynek a főcelebránsa Ft. Tóth László, kanonok, püspöki helynök tartotta. A szentmisén jelen volt Mons. Szakál László, esperes-plébános, aki köszöntötte kedves vendégünket. Az Egyház Tanítónk, Anyánk, a pedagógus is szülő, anya, tanító, aki nemcsak tanít, hanem vezeti a gyermekeket tudásra, hitre. Szent Mónika imádkozó anya volt, aki példaképünk – hangzott el a prédikációban. Két előadás hangzott el a mai napon, a pedagógusokhoz intézett gondolatok kihívást jelentettek számunkra.A Szent János  Magyar Tannyelvű Egyházi Alapiskola
tanévnyitó ünnepélyére,
amelyet 2020. szeptember 2-án (szerdán) 9:00 órakor tartunk
a Szent György Plébániatemplomban.

Szeretettel várjuk tanulóinkat,
a szülőket és minden kedves vendégünket!
 
Parák Ágnes
     igazgató 

A Szent János Apostol Egyházi Alapiskola vezetősége értesíti azokat a tanulókat, akik komisszionális vizsgát tesznek, hogy 2020. augusztus 25-én, 09:30 órakor jelenjenek meg az iskolában.Szájmaszkot és írószert mindenki hozzon magával!

Iskolánk harmadik osztályos tanulója, Marsalík Olivér az “Én és a koronavírus” nemzetközi rajzverseny döntőjébe jutott. Gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

A Rákóczi Szövetség által felajánlott iskolatáskák várják az elsőseinket.

Tisztelt Szülők és Diákok!

1.) Az iskolaügyi minisztérium határozata alapján 2020. június 22-től megnyílnak az alapiskolák minden évfolyam számára. Mi is szeretettel várjuk iskolánk minden diákját. Az iskolalátogatás ugyan önkéntes lesz, ennek ellenére lesznek olyan alkalmak, pl. tankönyvek leadása, bizonyítványosztás, stb. amikor minden tanulónak meg kell jelenni.

Az egészségügyi nyilatkozat megtalálható iskolánk facebook oldalán. Legjobb, ha kitöltve és aláírva magukkal hozzák, ha nincs erre lehetőségük, az iskola bejáratánál is kitölthetik.

Az utolsó hét programjáról folyamatosan értesítjük Önöket.

2.) A Bethlen Gábor alap nyomtatványai megérkeztek.
A kérvényeket az osztályfőnökök közreműködésével itt az iskolában fogják kitölteni. (Időpontot még pontosítjuk.)

A kötelezően csatolandó mellékleteket mindenki készítse elő időben!

A mellékletek a következők:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonatának olvasható fénymásolata

– a szülő/egyéb törvényes képviselő személyazonossági igazolványának olvasható fénymásolata

– amennyiben a törvényes képviselő nem az anyakönyvezett anya vagy apa, mellékelni kell a gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzést, vagy a nevelőszülő megbízásáról szóló nyilatkozatot.

Hivatalos igazolás a bankszámlaszámról (ez lehet a számlaszerződés másolata, számlakivonat másolata, ha ezek egyike sincs meg, a bankból kell igazolást kérni )