A Föld napja alkalmából az elsősök is kis projektet készítettek.Ők a hulladék szelektív gyűjtésével ismerkedtek, így óvják bolygónkat, annak tisztaságát.

Föld napja (április 22.) alkalmából különféle eseményeket rendeznek világszerte, melyekkel felhívják a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. A mai napon iskolánk tanulói is ezzel a fontos témával foglalkoztak, hiszen a Földet csak ajándékul kaptuk, óvnunk, védenünk kell.

Feltámadása után Jézus rávezeti a tanítványokat arra, hogy megtanulják, mi is lesz majd a küldetésük. Megmagyarázni az írásokat, kulcsot adni az embereknek a Szentírás és az élet értelmezéséhez. (Magyar Kurir)

Nagypéntek az egyházi év legcsendesebb ünnepe: Jézus kínszenvedésének, halálának és sírba tételének napja. Az Anyaszentegyház ősi hagyomány szerint nem mutat be szentmisét ezen napon, mert maga az örök Főpap, Krisztus az áldozat a kereszt oltárán.
Az Egyház nagypénteken szigorú böjt megtartását kéri a hívektől. A 18 és 60 év közötti hívek legfeljebb háromszor étkezhetnek, és egyszer lakhatnak jól, valamint 14 éves kortól a húsételek fogyasztásától is tartózkodni kell. A hívek ezzel az önmegtagadással fejezik ki szeretetüket az Örök Főpap iránt, és a testi lemondás emlékeztet minket Jézus mindhalálig tartó szeretetére.

Forrás: MKPK

De ne halljátok soha többé

Isten igéjét magyarul?!

S gyermeketek az iskolában

Ne hallja szülőjé szavát?!

Ne hagyjátok a templomot,

A templomot s az iskolát!                              

(Reményik Sándor: Templom és iskola)

 Tisztelt Szülők!

            Engedjék meg, hogy a gyermekük iskolába lépésével kapcsolatban útbaigazítást, segítő kezet nyújtsak Önöknek. Az oktatási minisztérium rendelkezése alapján a következő feltételek mellett valósul meg a gyermekek beíratása:

  • Be kell íratni minden gyermeket, aki 2021. augusztus 31-ig betölti a 6. életévét.
  • A beíratás időtartama április 1. – április 30.
  • A jelenlegi rendkívüli helyzetre való tekintettel a beíratás a gyermek és a szülő személyes jelenléte nélkül történik.
  • A beiratkozáshoz szükséges formanyomtatvány ezen a linken érhető el és elektronikusan is kitölthető: https://moja.skolanawebe.sk/skola/szentjanos/prihlaska_zs
  • Ezt az elektronikusan kitöltött nyomtatványt / jelentkezési lapot/ kérjük legkésőbb 2021. április 20-ig elküldeni!
  • Lehetséges a hagyományos papír formájú beíratás is. Ebben az esetben a formanyomtatvány az iskola portáján kérhető, a leadási határidő szintén április 20. Kérjük a higiéniai előírások betartását az iskola területén!

Fogadó napok az iskolában:

  • kedd:              9:00 – 13:00
  • szerda             9:00 – 13:00
  • csütörtök        9:00 – 13:00

Az iskolakezdés halasztása a következő feltételekhez van kötve:

    1)  szülő írásos kérvényének benyújtása az óvoda igazgatóságára – Kérvény az óvodalátogatás meghosszabbítására

    2) a gyermek bejelentése a gyógypedagógiai – pszichológiai tanácsadóba kivizsgálás céljából – a diagnosztikai vizsgálat írásos eredményének megszerzése

    3) gyermekorvosi igazolás

            A meglévő 3 dokumentumot a Szülőnek az óvoda igazgatóságán kell leadni!

Az óvoda adja ki a határozatot (rozhodnutie). amelynek értelmében a gyermek folytatja az óvodalátogatást.

            A szülő ezt a határozatot bemutatja az iskola igazgatóságának, ahová a gyermekét beíratta.

            Rendkívüli beíratáshoz (még 6. év betöltését megelőzően) a pedagógiai és pszichológiai tanácsadó és a gyermekorvos véleményezése szükséges!

            A gyermek felvételéről az első osztályba az iskola 2021. június 15-ig küldi ki a határozatot (rozhodnutie).

Isten áldását és jó egészséget kíván:

                                                                                               Dr. Parák Ágnes, iskolaigazgató

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

(Juhász Gyula)

Intézményünk vezetősége mély megrendüléssel fogadta a hírt, hogy iskolánk egykori tanára, Csóka Klára visszaadta lelkét a Teremtőnek.
Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak.
Emlékét szívünkben őrizzük, nyugodjék békében.


Hamvazószerdával megkezdődik a húsvéti előkészületi idő, a nagyböjt.
Böjtölés, imádkozás, alamizsnaosztása. E három gyakorlatot ajánlja az Egyház a nagyböjti időszakra, s ezekkel kapcsolatban olvassuk Jézus tanácsát a mai evangéliumban.
Áldott nagyböjti megújulást!