A Szent János Magyar Tannyelvű Egyházi Alapiskola tanévnyitó ünnepélyére, amelyet 2019. szeptember 2-án (hétfőn) 9:00 órakor tartunk a Szent György Plébániatemplomban. A szentmise előtt gyónási lehetőség lesz.

Szeretettel várjuk tanulóinkat, a szülőket és minden kedves vendégünket!

Parák Ágnes
igazgató

A 2019/2020-as tanévre érvényes, az étkeztetéssel kapcsolatos tájékoztató

Az élelmiszer-vásárlásra megállapított pénzügyi keretet és az egy napra eső működési költségeket Dunaszerdahely Városának a 2019. 6. 25-i általánosan kötelező érvényű rendelete határozza meg

 

Egy tanuló egy napjára eső hozzájárulás az étkeztetés költségtérítéséhez és a térítés feltételei:

 

Kosztos – alsó tagozatos alapiskolás tanuló – ebéd:

Kosztos: élelmiszervásárlás 1,08 € + működési költségek DS-kártyával 0,15 €, DS-kártya nélkül 0,30 €

Juttatás a étkezésre 1,20€

Kosztos – felső tagozatos alapiskolás tanuló – ebéd:

Kosztos: élelmiszervásárlás 1,16 € + működési költségek DS-kártyával 0,15 €, DS-kártya nélkül 0,30 €

Juttatás a étkezésre 1,20€

DS-kártyával rendelkező törvényes képviselő hozzájárulása a működési költségekhez:

Havi 3 € állandó átutalási megbízással a működési költségekhez

Az első befizetés 2019. 8. 25-én – az utolsó befizetés 2020. 5. 25-én

Évi befizetés 30 € (Fél évi 15 €)

DS-kártyával nem rendelkező törvényes képviselő hozzájárulása a működési költségekhez:

Havi 6 € állandó átutalási megbízással a működési költségekhez

Az első befizetés 2019. 8. 25-én – az utolsó befizetés 2020. 5. 25-én

Évi befizetés 60 € (Fél évi 30 €)

 

A Dunaszerdahelyi Szent János Alapiskola igazgatósága értesíti a tisztelt szülőket, hogy akik
ebédre szeretnék járatni gyermeküket, szíveskedjenek augusztus 23. (péntek) 18:00-ig
intézkedni a Szabó Gyula Alapiskola ebédlőjében.
Cím:
Dunaszerdahely
Školská 936/1
Dunajská Streda

Az iskola igazgatósága

Tisztelt szülők, kedves tanulók,

tudatom mindenkivel, hogy az ünnepélyes tanévzáró (TE DEUM) június 28-án lesz a szentmise keretében a Római-katolikus Plébániatemplomban 9:00 órai kezdettel. A szentmisét követően az iskolánkban kiosztjuk az év végi bizonyítványokat.
Kedves gyerekek, az iskola igazgatósága és pedagógusai nevében boldog vakációt, jó pihenést és jó egészséget kívánunk mindnyájatoknak a szeptemberi viszontlátás reményeben!
Az évnyitó szeptember 2-án 9:00 órai kezdettel lesz a Római-katolikus Plébániatemplomban.

Mgr. Aranyossy Teodóra
igazgató

Egyházi iskolánk legidősebb diákjai búcsúztak iskolánktól. A tanároknak Vári Vivien, a diák-társaknak pedig Fehér Tamás mondott köszönetet. Közben elhangzott sok ismert ének, többek között: Gaudeamus igitur, Ballag már a vén diák és Ave Maria.
A kilencedikesek imával megköszönték az iskolánk keresztje előtt a Mindenható Isten segítségét és a lurdi barlang előtt pedig a Boldogságos Szűz Mária oltalmát.
Sok sikert, szorgalmat, Isten kegyelmét kívánunk nekik a jövőben!

Felhívjuk a diákok és a szülők figyelmét, hogy ha igényt tartanak az iskola által biztosított kedvezményes ebédre a Bejelentkezési lapot átvetetik az iskolában 2019. június 26-ig. Információ az ebédről: szükséges befizetni egyszeri 30,- € előleget! A jelentkezési lap letölthető.

Az év végén még házikoncertben is részünk volt.

Lukács Botond, 3.A tanuló, furulya előadásával ezüstsávos besorolásban részesült a Talent roka elnevezésű versenyben, melyet a dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskola szervezett.

Nagyon büszkék vagyunk rád Botond!! Gratulálunk és köszönjük a koncertet!