Új esztendőben új szívekkel,
Dicsérünk Jézus énekekkel. SzVU! 39

Istentől megáldott, kegyelemteljes, boldog új esztendőt!

Ma egyházi iskolánk védőszentjének ünnepe van. Lélekben egyesüljünk és imádkozzunk arra a szándékra, hogy Jézus szeretett tanítványa óvja intézményüket, pedagógusait és iskolásait! Szent János apostol és evangélista, könyörögj érettünk!

Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme. (Iz 9,5)
Áldott ünnepeket!

A mai napon egyházi iskolánkban adventi lelki nap megszervezésére került sor. A meghívott lelkipásztorok, név szerint: mons. Szakál László esperes-plébános, Bozay Krisztián iskolai esperes, Mahulányi József esperes és Sankó Szabolcs káplán úr tartalmas és lelkesítő előadást tartottak a pedagógusoknak és az iskolásoknak. A lelki megújulást szép program előzte meg, mely a pedagógusaink vezetése alatt őszinte gyermeki szívekből fakadt. Köszönet mindazoknak, akik a mai napot előkészítették!