KRISZTUS ÁLDJA MEG E HAJLÉKOT!
20+C+M+B+24

A magyar vízkereszt elnevezés a hagyományosan ilyenkor végzett vízszentelésből ered. Vízkereszt ünnepén már nemcsak a Szent Családra figyelünk, hanem a pásztorokra és a messziről jött napkeleti bölcsekre is, akiknek jelenléte az emberiségre mutat, mert Krisztus, az Üdvözítő mindenki számára született meg.
Mi, az Szent János Apostol Egyházi Alapiskola és Óvoda tanulói, pedagógusai és alkalmazottai a mai napon az iskola előcsarnokában gyűltünk össze, ahol Parák László, iskolai káplán, intézményünk lelki vezetője a megszentelt vízzel megáldotta iskolánk épületét.
„Békesség e háznak és minden lakójának!” – szólt a köszönés intézményünkben.
A helyiségek megszentelése után a lelkiatya a bejárati ajtó szemöldökfájára felírta az évszámot, valamint a C+M+B betűket, amelyek a latin mondatot rövidítik: „Christus Mansionem Benedicat”, vagyis „Krisztus áldja meg e hajlékot”.
Ez a néhány betű egész évben emlékeztet bennünket arra, hogy Krisztus áldó keze mindig otthonunk, iskolánk felett van.