Egyházi iskolák a Nagyszombati Főegyházmegyében

Dunajská Streda – Dunaszerdahely

Magyar Tannyelvű Szent János Egyházi Alapiskola

Vásártér 1., 929 01 Dunaszerdahely

Cirkevná základná škola sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským

Trhovisko 1, 929 01 Dunajská Streda

tel.: 031/5523 157

e-mail: czssvjana@gmail.com

web: www.szenntjanos.sk

 

Hlohovec

Cirkevná materská škola Panny Márie Pomocnice

Vinohradská 9, 920 01 Hlohovec

tel.: 033/7300 198

e-mail: cmshlohovec@gmail.com

web: www.cmshlohovec.sk

 

Základná škola sv. Jozefa

Pribinova 35, 920 01 Hlohovec

tel.: 0948 523 727

e-mail: skola@zspribhlo.edu.sk

web: www.zspribhlo.edu.sk/

 

Kolárovo – Gúta

Cirkevná spojená škola Panny Márie

– Cirkevná základná škola s materskou školou Panny Márie s vyučovacím jazykom maďarským

– Cirkevné gymnázium Panny Márie s vyučovacím jazykom maďarským

Brnenské námestie 15, 946 03 Kolárovo

tel.: 035/7775 340

e-mail: cerkevnn@cgymkolarovo.edu.sk

web: www.cgymkolarovo.edupage.org

 

Komárno – Révkomárom

Spojená cirkevná škola MARIANUM

– Cirkevná základná škola s materskou školou MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským

– Cirkevné gymnázium  MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským

Ul. biskupa Királya 30, 945 01 Komárno

tel.: 035/7733 986

e-mail: marianum@zsgmarianum.edu.sk

web: www.zsgmarianum.edu.sk

 

Piešťany

Cirkevná spojená škola

– Cirkevná základná školy sv. Márie Goretti

– Cirkevné gymnázium sv. Michala Archanjela

Štefánikova 119, 921 01 Piešťany

tel.: 033/7621 092

e-mail: css.piestany@gmail.com

web Cirkevnej základnej školy sv. Márie Goretty: www.czspiestany.edupage.org

web Cirkevného gymnázia sv. Michala Archanjela: www.gymsmapn.edupage.org

 

Sereď

Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda

Komenského 3064/41, 926 01 Sereď

tel.: 031/7895 745

e-mail: riaditel@czssered.edu.sk

web: www.cirkevnazssered.sk

 

Trnava

Cirkevná materská škola sv. Alžbety

Ustianska 11, 917 01 Trnava

tel.: 033/5502 624

e-mail: cmsalzbetka@gmail.com

web: www.skolkasvalzbety.edupage.org

 

Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha

Kalinčiakova 24, 917 01 Trnava

tel.: 033/5545 932

e-mail: riaditel@agy.sk

web: www.agy.edupage.org

 

Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury

Kalinčiakova 24, 917 01 Trnava

tel.: 033/5545 932

e-mail: riaditel@pasa.sk

web: www.pasa.edupage.org

 

Vrbové

Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda

M. Beňovského 371/45, 922 03 Vrbové

tel.: 033/7792 215

e-mail: riaditel@czusvrbove.sk

web: www.czusvrbove.sk