A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt.A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. értesíti a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága szakmai irányításával működő „Szülőföldön magyarul” program keretében a tavalyi, 2019/2020-as tanévre szóló nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz, valamint hallgatói támogatást igénylő érintetteket, hogy megkezdődik a támogatás átutalása a jogosult pályázók számlájára. A kifizetés több körben, pár hét eltéréssel kerül megvalósításra. Az 1. és 2. körben azok az érintettek kapják meg a támogatást, akik hiánytalanul nyújtották be a pályázatot. A további kört (3.) azok képezik majd, akiknek adatlapja hiánypótlásra szorult.A megítélt nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás összege személyenként: 60 EUR.A megítélt hallgatói támogatás összege személyenként: 10 EUR.A támogatás kifizetésének kezdete, az 1. kör utalásának időpontja: 2021. január 19.Az idei évtől a kifizetések új banki partneren keresztül, a Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB) közreműködésével történnek, kizárólag banki átutalással a pályázók által az adatlapon feltüntetett számlaszámra. SZMPSZBGA Felvidék Komárom, 2021. január 18.

Tisztelt Szülők és Tanulók!

Az egyre súlyosabb járványhelyzetre való tekintettel új rendelkezések születtek, amelyek a következőek:

  • 2021. január 11-től az alsó és a felső tagozat tanulói is távoktatásbanvesznek részt.
  • 2021. január 18-tól az alsó tagozatos tanulók visszatérhetnek a hagyományosiskolai oktatásra. A miniszteri útmutató szerint ajánlott a szülők és az alkalmazottak teszteltetése.
  • 2021. január 25-től tervezett a felső tagozat visszatérése az iskolába. Ehhez azonban követelmény, hogy a tanuló 1 szülőjével (törvényes képviselőjével) együtt részt vegyen a tesztelésen, és ennek következményeként negatív teszttel rendelkezzen.   A teszteltelés időpontja 2021. január 22-24-e között esedékes.

Amennyiben a Szülő a szükségállapot végéig /2021. január 24./ nem küldi gyermekét iskolába, joga van az 5 napot igazolnia.

A távoktatás ideje alatt a szülő jogosult a karantén gyermekgondozási támogatásra.

Minden osztály az osztályfőnökétől kap meg minden további útbaigazítást,ezt kísérjék figyelemmel az osztálycsoportokban!

            Tisztelettel kérem Önöket, igyekezzünk az adott helyzetet elfogadni. Legyünk türelemmel és megértéssel egymás iránt.

Jó egészséget, kitartást és Isten áldását kívánja:

PhDr.PaedDr. Parák Ágnes, igazgatónő