I. – IX. évfolyam

1. osztály: Mgr. Koszorús Margit,
2. osztály: PaedDr. Zöld Andrea,
3. osztály: Mgr. Csóka Melinda,
4. osztály: Mgr. Kovács Glória,
5. osztály: Mgr. Varga Krommer Krisztina,
6. osztály: PaedDr. PhDr. Parák László, PhD. esperes úr,
7. osztály: PaedDr. Marczell Erika,
8. osztály: Mgr. Magyar Bálint,
9. osztály: Mgr. Hegedűs Bianka.