A költészet napjáról emlékeztünk ma meg, amelyet 1964-től József Attila születésnapján ünnepelünk.
Alsó tagozatos diákjaink József Attila-verseket szavaltak, megzenésített költeményeket énekeltek. Altatató című verséhez leporelló is készült.
Felső tagozatos tanulóink Petőfi Sándor előtt tisztelegtek, a költőóriás életének egy-egy szeletét elevenítették meg.
Az Egy estém otthon, Távolból, Befordultam a konyhára, Szülőföldemen, Nemzeti dal, Altató, Mama, Kedves Jocó c. költemények olyan alappillérei a magyar lírának, amelyek már gyermekkorban belénk ivódnak, gyökeret eresztenek, identitást adnak. A költészet sok esetben menedék, és akár válasz is a kérdéseinkre.
Hálás köszönet a felkészítő pedagógusoknak és a gyermekeknek a csodálatos előadásért.


JÓZSEF ATTILA: TEDD A KEZED 

Tedd a kezed 

homlokomra, 

mintha kezed 

kezem volna. 

Úgy őrizz, mint 

ki gyilkolna, 

mintha éltem 

élted volna. 

Úgy szeress, mint 

ha jó volna, 

mintha szívem 

szíved volna.

Alleluja! Jézus feltámadt! Hirdeti az Anyaszentegyház húsvétvasárnapján. Ezt az örömet kiáltja az egész világba a mostani megrendítő körülmények között is. Az aggodalom, a félelem, a bizonytalanság, a szomorúság, a fásultság és az elkeseredés járja át szívünket, határozza meg gondolatainkat ezekben a napokban.

Forrás: Magyar Kurír

A picture taken on March 21, 2017, at the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem’s Old City shows the Edicule of the Tomb of Jesus (where his body is believed to have been laid). / AFP PHOTO / Gali TIBBON


Nagypénteken a Katolikus Egyház Krisztus halálára és szenvedésére emlékezik. Ezen a napon a világon sehol nem mutatnak be szentmisét, hiszen Krisztus maga az áldozat, az oltár díszek nélkül emlékeztet a Golgota csupasz szikláira és az önmagát teljesen átadó Krisztusra is.

Forrás: Magyar Kurír

Nagycsütörtökön az esti szentmisével kezdetét veszi az egyházi év szent háromnapja, amikor is az Egyház megemlékezik az utolsó vacsoráról, Krisztus kínszenvedéséről, haláláról és feltámadásáról.

Forrás: Magyar Kurír

Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Az ünnep közeledtével ma az óvodások Parák László esperes úrral beszélgettek ennek fontosságáról és üzenetéről. A gyerekek érdeklődve és aktívan kapcsolódtak be az egyes tevékenységekbe.