Imák az étkezés előtt és után

Étkezés előtt:

Édes Jézus, légy vendégünk,
Áldd meg, amit adtál nékünk!
Adjad Ura, hogy jól essék,
Jézus neve dicsértessék! Ámen.

Étkezés után:

Aki ételt, italt adott,
Annak neve legyen áldott!
Mi jól laktunk, hála Isten,
Annak is adj, kinek nincsen! Ámen.

____________________________________________________________________________________________________

Étkezés előtti imák:

1. Édes Jézus, légy vendégünk,
áldd meg, amit adtál nékünk!

2. Atyánk, a föld minden javát jóságodból élvezzük.
Add, hogy a szent igazságot szomjúhozzuk s éhezzük!

3. Székely asztali áldás
Ki asztalt terítesz az égi madárnak,
Teríts asztalt, teríts, szegénynek és árvának.
Nyújtsd ki atyánk, nyújtsd ki jóságos kezedet,
Adj a koldusnak is tápláló kenyeret.
Ételben, italban legyen bőven részünk.
Gondviselő Atyánk, könyörögve kérünk. Ámen

4. Megígérted: velünk leszel,
Asztalunknál velünk eszel,
Mint akárki, ha velünk ül.
Add, Uram, hogy közösségünk,
Téged itt lásson vendégül.

5. Kevés hallal s pár kenyérrel nagy tömeget jóllakattál.
Áldd meg, amit nekünk adtál
soha egy embert se hagyjál küzdeni az éhezéssel!

6. Áldj meg minket Úristen,
s ez adományaidat, amelyeket a Te bőkezűségedből
akarunk magunkhoz venni a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Étkezés utáni imák

1. Aki ételt, italt adott,
annak neve legyen áldott! Ámen

2. Megköszönjük a kenyeret,
Mi Atyánk, ki vagy az égben,
Add, hogy segíthessünk annak,
Aki szenved nagy szükségben. Ámen

3. Szánd, Uram, a szenvedőket,
Szánd, Uram, az éhezőket,
Hiszen ez a te világod!
Add, hogy mi is értük éljünk,
Add, hogy dolgozhassunk értük,
S jöjjön el a te országod!

4. Hálát adunk neked mindenható Úristen,
minden jótéteményedért,
aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.

5. Székely asztali áldás:
Gondviselő Atyánk, asztaltól kelve
Szívből hálát adunk kezünk összetéve.
Álld meg ezt a házat s ennek gazdáját,
Fordítsd vissza néki a vendéglátását,
Szánd meg a szegényt, a szenvedőt s az árvát,
S a benned bízóknak viseld mindig gondját! Ámen

____________________________________________________________________________________________________

Ima étkezés előtt: (énekelve)
Mindeneknek szemei Tebenned bíznak Uram,
mert Te adsz nekik eledelt alkalmas időben
feltárod a Te szent kezeidet
és betöltesz minden élőket áldásoddal.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek
miképpen kezdetben vala most és mindenkor
és mindörökkön örökké. Ámen
Alleluja, Ámen.