Egyházi ünnepek

Az Egyház főünnepei és parancsolt ünnepei

Advent – eljövetel – mente.hu

Főünnepek és parancsolt ünnepek:

 • Január 1. Szűz Mária, Isten anyja (Újév)
 • Január 6. Urunk megjelenése (Vízkereszt)
 • Március 19. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese
 • Március 25. Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony)
 • Húsvét, Urunk feltámadása
 • Urunk mennybemenetele
 • Pünkösd
 • Szentháromság vasárnapja
 • Krisztus Szent Teste és Vére (Úrnapja)
 • Jézus Szentséges Szíve (Úrnapját követő péntek)
 • Június 24. Keresztelő Szent János születése
 • Június 29. Szent Péter és Szent Pál apostolok
 • Augusztus 15. Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony)
 • Augusztus 20. Szent István király
 • Október 8. Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya
 • November 1. Mindenszentek
 • Krisztus, a mindenség Királya (Krisztus Király)
 • December 8. A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen fogantatása
 • December 25. Urunk születése (Karácsony)
 • továbbá a helyi fővédőszent és templomunk felszentelésének évfordulója.

A főünnepeket „méltó és igazságos” szentmisével, zsolozsmával, ünnepi imádságokkal megtartani.
A magyar egyházban – a vasárnapokon és vasárnapra eső ünnepeken kívül – jelenleg az alábbi napokon kötelező a szentmisén való részvétel és – lehetőség szerint – a munkaszünet:

 • január 1-jén,
 • január 6-án,
 • augusztus 15-én,
 • november 1-jén és
 • december 25-én.

Forrás: http://uj.katolikus.hu

Kép: www.veszpremhittan.hu