A mai napon megközelítjük azt a láthatatlan világot, melyben az angyalok lakoznak. A láthatatlan világot Isten teremtette azért, hogy az angyalok segítsenek az embereknek…. ők a mi őrangyalaink.

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged! Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot!
Szent Kereszt felmagasztalásáról szólt a mai előadás…

Máriát dicsérje lelkünk,

Máriát dicsérje szánk!

Őt, ki által Isten annyi

Szent malasztja szálla ránk.

 A közismert Mária ének szavaival tartottunk a mai napon Mária-áhítatot. Az egyházi iskola pedagógusai és tanulói részt vettek a lelki programon, melynek címe Mária-akadémia volt. E szeptemberi hónap három ünnepéről elmélkedtek, a verseket és az elmélkedést az ötödik osztály tanulói készítették. A következő hetekben is hasonló lelki programot kínál az egyházi alapiskola.

Az iskolai év első napjaiban került sor az elsőpénteki szentmisére. Az egyházi iskola tanulói minden hónap első péntekén részt vesznek a szentmisén, amikor pedagógusaik vezetése alatt közösen imádkoznak, énekelnek és szentáldozáshoz járulnak….

A gyermek, ha túljutott az ábécéskönyvön, azt hiszi, hogy tud olvasni, hiszen kibetűzi az üzletek cégtábláit, az újságok címeit és minden szót, minden mondatot, ami a szeme elé kerül. Azt képzeli, ha elmenne egy könyvtárba, fel tudná fogni az ott sorakozó könyvek értelmét. De ha megpróbálná elolvasni őket, hamarosan rájönne, hogy a „mechanikus olvasás” semmit sem ér, otthagyná a könyvtárat, és visszamenne az iskolába.

(Maria Montessori)

A Szent János egyházi alapiskola pedagógusai és diákjai ünnepi szentmise keretében kérték az új tanév kezdetén a Szentlélek kiáradását. A szentmisét mons. Szakál László esperes-plébános tartotta, szentbeszédet Parák László mondott. A Szentlélek segítségét kértük: „Jöjj el, árvák gyámola, Jöjj el, szívünk orvosa, Oszd ki égi kincsedet, Oszd ki égi kincsedet. ” A szentmise végén köszöntő beszédet mondott  Mgr. Aranyossy Teodóra, igazgatóasszony, aki a többek között kiemelte az egyházi iskola küldetését: „Álmunk, hogy iskolánk mindenkor megfeleljen a kor kihívásainak, sőt egy lépéssel előtte járjon. Szeretettel oktasson, neveljen. Ne csak a tudás forrása legyen, de adjon emberséget, magyarságot, formáljon olyan ifjakat, akiknek van önfegyelme, akik építeni és nem rombolni születtek, s akiket bármerre is sodor majd a sors, boldog emberek tudjanak maradni.” Az ünnepség a Pápai- és a Magyar Himnusz eléneklésével zárult.