Veni Sancte

A Szent János egyházi alapiskola pedagógusai és diákjai ünnepi szentmise keretében kérték az új tanév kezdetén a Szentlélek kiáradását. A szentmisét mons. Szakál László esperes-plébános tartotta, szentbeszédet Parák László mondott. A Szentlélek segítségét kértük: „Jöjj el, árvák gyámola, Jöjj el, szívünk orvosa, Oszd ki égi kincsedet, Oszd ki égi kincsedet. ” A szentmise végén köszöntő beszédet mondott  Mgr. Aranyossy Teodóra, igazgatóasszony, aki a többek között kiemelte az egyházi iskola küldetését: „Álmunk, hogy iskolánk mindenkor megfeleljen a kor kihívásainak, sőt egy lépéssel előtte járjon. Szeretettel oktasson, neveljen. Ne csak a tudás forrása legyen, de adjon emberséget, magyarságot, formáljon olyan ifjakat, akiknek van önfegyelme, akik építeni és nem rombolni születtek, s akiket bármerre is sodor majd a sors, boldog emberek tudjanak maradni.” Az ünnepség a Pápai- és a Magyar Himnusz eléneklésével zárult.