Ma délután az édesanyákat és nagymamákat köszöntötték óvodásaink és alsó tagozatos diákjaink.
Az édesanya a család lelke, s egyben az egyik legcsodálatosabb tagja. Sokszor ő tartja össze a családot, szívét-lelkét kiteszi családja boldogságáért. Ő egy olyan különleges lény, aki erején felül segíti a gyermekeit, és mindent megtesz a boldogulásukért. Mindenre jutnia kell az idejéből, így sokszor elfárad, de csodálatos módon mégsem panaszkodik. Még a legnehezebb perceiben is tartogat egy mosolyt a szeretteinek, mindig mellettük áll, ha azok támaszra szorulnak.
Azért szorítják már a kisgyerekek is olyan hevesen édesanyáik kezét, és azért bújnak hozzájuk olyan gyakran, mert ők is érzik, hogy náluk mindig oltalmat találnak. Mégis oly ritkán köszönjük meg nekik az értünk hozott áldozatokat. Sokszor természetesnek vesszük, hogy mellettünk vannak, holott sohasem tudhatjuk, mennyi alkalmunk lesz még arra, hogy kimutassuk nekik a hálánkat mindazért, amit értünk tettek.
Bár minden meghitt szó, minden virág kevés cserébe azért, amit az édesanyák tesznek gyermekükért, mi mégis fejezzük ki nekik naponta hálánkat, nagyrabecsülésünket, tiszteletünket és főképp szeretetünket. Hála, szeretet, köszönet – ez a három szó melengette ma a drága anyai szívet.
ISTEN ÁLDJA ÉS ÉLTESSE AZ ÉDESANYÁKAT!

Hat tiszta lelkű gyermek várta nagy izgalommal ezt a különleges alkalmat, pillanatot a dunaszerdahelyi Szent György-templomban. 2024. május 9-én valóra válhatott várva várt álmuk, hogy szívükbe fogadhatták azt, aki ,,soha-soha nem hagy el”.
Az elsőáldozás tulajdonképpen nem más, mint az első találkozás szentsége az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal. Keresztény életünk középpontjában van az Úrral való találkozás, ami a kenyér és a bor magunkhoz vételében valósul meg. Erre a találkozásra együtt készülünk fel, amely azt jelenti, hogy akit szeretnénk magunkba fogadni, őt szeretnénk megismerni.
Jézussal találkoztunk a szentáldozás során, ezt a kegyelmet kapták meg ma elsőáldozó diákjaink, amikor is először járultak hozzá a szentáldozáshoz.
Szívből kívánjuk, hogy legyen és maradjon ez a mai nap egy fényes nap a mennybe vezető úton!

🌸🌷Sok szeretettel várunk minden kedves Édesanyát és Nagymamát!🌷🌸

Dsida Jenő: Hálaadás

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?” – Ez a jelmondat kísérte végig alsó tagozatos tanulóink és pedagógusaik projekt-napját. Tartalmas beszélgetést folytattunk a Föld napja alkalmából, a levegő, a víz tisztaságának megőrzéséről, állataink, növényeink védelméről, a hulladék újrahasznosításáról és az energia új, kíméletes formáiról. A délelőttöt egy közös plakát elkészítésével fejeztük be.