Lelki nap – február 27.

A nagyböjti időszak lehetőséget nyújt arra, hogy elmélyedjünk hitünkben, bűnbánó cselekedeteket tegyünk, böjtöljünk és imádkozzunk, hogy felkészülhessünk megünnepelni húsvét szent titkát. Szent János Apostol Egyházi Alapiskola és Óvoda tanulóinak és pedagógusainak lehetőség adódott, hogy az előadások által megerősödjenek hitükben. A meghívott lelkipásztorok a lelki nap keretében buzdítottak minket: ne féljünk a bűnbánat idejétől, mert megszentelésünkre szolgál. Hála és köszö