Gyászjelentés

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

(Juhász Gyula)

Intézményünk vezetősége mély megrendüléssel fogadta a hírt, hogy iskolánk egykori tanára, Csóka Klára visszaadta lelkét a Teremtőnek.
Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak.
Emlékét szívünkben őrizzük, nyugodjék békében.