Hamvazószerda


Hamvazószerdával megkezdődik a húsvéti előkészületi idő, a nagyböjt.
Böjtölés, imádkozás, alamizsnaosztása. E három gyakorlatot ajánlja az Egyház a nagyböjti időszakra, s ezekkel kapcsolatban olvassuk Jézus tanácsát a mai evangéliumban.
Áldott nagyböjti megújulást!