Értesítés

Tisztelt Szülők és Diákok!

1.) Az iskolaügyi minisztérium határozata alapján 2020. június 22-től megnyílnak az alapiskolák minden évfolyam számára. Mi is szeretettel várjuk iskolánk minden diákját. Az iskolalátogatás ugyan önkéntes lesz, ennek ellenére lesznek olyan alkalmak, pl. tankönyvek leadása, bizonyítványosztás, stb. amikor minden tanulónak meg kell jelenni.

Az egészségügyi nyilatkozat megtalálható iskolánk facebook oldalán. Legjobb, ha kitöltve és aláírva magukkal hozzák, ha nincs erre lehetőségük, az iskola bejáratánál is kitölthetik.

Az utolsó hét programjáról folyamatosan értesítjük Önöket.

2.) A Bethlen Gábor alap nyomtatványai megérkeztek.
A kérvényeket az osztályfőnökök közreműködésével itt az iskolában fogják kitölteni. (Időpontot még pontosítjuk.)

A kötelezően csatolandó mellékleteket mindenki készítse elő időben!

A mellékletek a következők:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonatának olvasható fénymásolata

– a szülő/egyéb törvényes képviselő személyazonossági igazolványának olvasható fénymásolata

– amennyiben a törvényes képviselő nem az anyakönyvezett anya vagy apa, mellékelni kell a gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzést, vagy a nevelőszülő megbízásáról szóló nyilatkozatot.

Hivatalos igazolás a bankszámlaszámról (ez lehet a számlaszerződés másolata, számlakivonat másolata, ha ezek egyike sincs meg, a bankból kell igazolást kérni )