Értesítés

Tisztelt Szülők és Diákok!

A Szlovák Köztársaság Oktatási minisztériuma által 2020. április 6-án kiadott irányelvek alapján a Szent János Apostol Egyházi Alapiskola igazgatósága tudatja iskolánk diákjaival és azok törvényes képviselőivel, hogy a fennálló rendkívüli helyzetre való tekintettel a következő tantárgyakat nem osztályozzuk:

• munkára való nevelés
• zenei nevelés
• képzőművészeti nevelés
• technika
• testnevelés
• polgári nevelés

– Ezen tantárgyak mellé az év végi bizonyítványban az „abszolválta” kifejezés kerül.

– A többi tantárgy esetében az értékelés az Oktatási Minisztérium által a későbbiekben előirányzott utasítások szerint valósul meg.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pedagógiai tanács döntése értelmében azon felső tagozatos tanulók esetében, akik nem teljesítik a távoktatás követelményeit és az oktatás felfüggesztését megelőző időszakban elégtelen eredményeket értek el, elrendelhető a felsőbb évfolyamba való lépés előtti vizsgáztatás, melyre leghamarabb két hónappal az oktatás újrakezdése után, vagy 2020. augusztus 31-ig kerülhet sor.

Köszönjük az együttműködést és az otthoni rendkívüli munkát!
Kiratást és jó egészséget!

PhDr. PaedDr. Parák Ágnes
iskolaigazgató