A Boldogságos Szűz Mária tisztelete

Mária-tiszteletünknek öntudatosnak, bátornak kell lennie, szükséges, hogy tőle tanuljunk Istenben bízni.
Az egyházi iskola pedagógusai és diákjai Szűz Máriához imádkoztak, a mai lelki előadás buzdította őket arra, hogy az októberi hónapban a rózsafüzér imája által kérjék Nagyasszonyunk és Pátrónánk közbenjárását.

Fotó: A. I.