A kilencedikesek ballagtak…

Egyházi iskolánk legidősebb diákjai búcsúztak iskolánktól. A tanároknak Vári Vivien, a diák-társaknak pedig Fehér Tamás mondott köszönetet. Közben elhangzott sok ismert ének, többek között: Gaudeamus igitur, Ballag már a vén diák és Ave Maria.
A kilencedikesek imával megköszönték az iskolánk keresztje előtt a Mindenható Isten segítségét és a lurdi barlang előtt pedig a Boldogságos Szűz Mária oltalmát.
Sok sikert, szorgalmat, Isten kegyelmét kívánunk nekik a jövőben!