NAGYPÉNTEK

Nagypéntek Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja.

Krisztus halála, halálának értelme csak részben érthető számunkra. A kereszt olyan titok hordozója, amelyet csak a túlvilágon tár fel számunkra, értet meg velünk Isten.

Egyházi iskolánkban a tanulók találkoznak azzal a Krisztussal, aki halálával kieszközölte a megbocsátást és az újrakezdés kegyelmét. Minden tanítási napon, a tanítás kezdetén szívük gondolatát neki ajándékozzák, és a tanítás végén neki köszönik meg, hogy közöttük volt… Ezt is megtanulhatják és még sok más imát az évek során nálunk.

SZERETETTEL VÁRJUK AZ ELSŐSEINKET! KEDVES SZÜLŐ, KEDVES JÖVENDŐBELI ELSŐS, VÁRUNK BENNETEKET!