Előadás a felső tagozatos tanulók számára: Árpád-házi Szent Erzsébet

Árpád-házi Szent Erzsébet egyike a legismertebb és leginkább tisztelt magyar szenteknek.
Marburgi Konrád, Szent Erzsébet lelki vezetője írja: „Erzsébet Krisztust ismerte fel és szerette a szegényekben!“

Ima Szent Erzsébethez:
Szent Erzsébet!
Te Krisztus szemével néztél,
Krisztus kezével adtál,
Krisztus szívével szerettél…
Segíts, hogy mi is
Krisztus szemével lássunk,
Krisztus kezével adjunk,
Az Ő szeretetével szeressünk.
Remélünk benned,
Bízunk benned,
Isten munkatársát látjuk benned,
Krisztus szemével néző,
Krisztus kezével adó,
Krisztus szívével szerető
Szent Erzsébet!

Ámen.