Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa cirkevnej materskej školy