Nagyböjti lelki nap

A mai napon egyházi iskolánkban valósult meg a lelki nap.

A diákjaink keresztúti ájtatosságon vettek részt, utána pedig az előadás volt. Hála és köszönet a lelkiatyáknak: Szakál László, Bozay Krisztián és Mahulányi József esperes uraknak, valamint Sankó Szabolcs káplán úrnak a tartalmas előadást. Az iskola pedagógusai meghallgatták az előadást a helyes nagyböjti lelkületről és közösen az előadó atya segítségével elmélkedtek azon, hogyan kell most és itt átélni a Nagyhét eseményeit.