Hamvazószerda

„Ezt mondja az Úr: Térjetek meg! Teljes szívetekből hozzám térjetek! Böjtöljetek, hangos szóval sirassátok bűneiteket! A szíveteket szaggassátok meg, és ne a ruhátokat; keressétek Isteneteket, Uratokat! Ő jóságos és irgalmas, türelemmel gyógyítgatja sebeiteket.” (Joel 2,12-13.)

A hamu jelképezi ezt a bűnbánatot a megtérésre, és persze magát az elmúlást.
Az egyház mára enyhített a böjti szabályokon, de hamvazószerdára és nagypéntekre szigorú böjtöt ír elő, a böjti fegyelem részeként ne fogyasszanak húst.