Ima az elhunytakért

Temető látogatása és ima a 4. osztályos tanulókkal.