Mgr. Aranyossy Teodóra igazgató ünnepi beszéde

Ő Excelenciája  érsek úr, Mélyen tisztelt püspöki helynök úr, Tisztelt főtisztelendő igazgató úr, Kedves Brnová asszony, Tisztelt polgármester úr, Tisztelt képviselő urak, Kedves kollégák, iskolaigazgatók,pedagógusok,Tisztelt vendégeink!

 

Engedjék meg, hogy szóljak pár szót újonnan alakult óvodánk, a katolikus egyházi óvoda ünnepélyes megnyitása alkalmából! Ez az intézmmény lesz hivatott szolgálni az iskoláskor előtti gyermekek keresztény katolikus neveltetését.

Minden iskola életében vannak fontos, és még fontosabb időszakok, amelyek meghatározzák további fejlődését, alakulását. Nem tudom megtenni, hogy ebben az ünnepi pillanatban ne emlékezzek vissza a kezdetekre, amikor 1992-ben a mi alapiskolánk, a Szent János Egyházi Alapiskola megalakult. Nem volt saját épületünk, az oktatás több épületben folyt, amelyek 2 – 3 km-re voltak egymástól. Nagy igyekezettel, közös erőbedobással és Dunaszerdahely város segítségével, s nem utolsó sorban Ján Sokol érsekatya anyagi támogatásával tudtuk a jelenlegi épületet megszerezni és iskolai célokra átalakítani. A helyiségek üresek és leéltek voltak. Külföldi támogatók segítségével sikerült  megvalósítani az ablakcserét, radiátorcserét, új kazánokat szereztünk be, kicseréltük a világítótesteket, új iskolapadokat vásároltunk, berendeztük a tanári szobát, igazgatói irodát, egyre modernebb, speciális tantermeket hoztunk létre felszerelve interaktív táblákkal. Így fejlődtünk fel  magas színvonalú felekezeti iskolává, amelynek helye van városunkban. Iskolánknak értéke van nemcsak az oktató-nevelő munkában, hanem a tanulókhoz való egyéni hozzáállás, megkülönböztetett bánásmód terén is. Most, az egyházi óvoda megnyitásával a minőségi oktatás olyan szakaszába léptünk, ahol mindannyian tudatosítjuk, mennyire fontos a vallásos nevelés már az iskoláskort megelőző időszakban is. Ezt hivatott a mi óvodánk bebiztosítani. Ettől a tanévtől kezdve az óvodáskori vallásos foglalkozások olyan környezetben valósulhatnak meg, amely minden szempontból megfelel a pedagógiai,higiéniai, esztétikai és egészségügyi előírásoknak. Nagyon boldog vagyok és hálás a Mindenható Istennek, aki erőt adott és nem engedett elcsüggedni a legnehezebb helyzetekben sem. Szeretnék még köszönetet mondani támogatóinknak, az anyaországi Bethlen Gábor Alapítványnak, a külföldi szponzoroknak, városunk polgármesterének és képviselőtestületének, a Dunaszerdahelyi Jednota Fogyasztási Szövetkezet elnökének, iskolánk fenntartójának,valamennyi kollégámnak,munkatársaimnak a szülőknek és minden önkéntes segítőnknek. Nekik köszönhető, hogy gyermekeink helyet kaptak egy olyan intézményben, ahol szakképzett pedagógusok  vezetésével sokoldalú fejlődésben részesülhetnek. Naponta átélhetik a megelégedettség érzését a különféle aktivitások során.

Végezetül azt kívánom gyermekeinknek, hogy életük folyamán leljék meg örömüket a tanulásban, művelődésben, és hogy az óvodáskor befejeztével a mi egyházi alapiskolánkban kezdjék meg az első osztályt, ahol már tulajdonképpen otthon lesznek.

Mégegyszer köszönet mindenkinek a támogatásért és segítségért!

Engedje meg érsek úr, hogy köszönetet mondjak az értünk mondott imákért, óvodánk szentelésért, és a katolikus iskoláknak nyújtott segítségért.